Aanmeldprocedure

Aanmelding scholen
Inschrijving geschiedt via deze website. Alleen scholen die zich vooraf hebben ingeschreven kunnen worden toegelaten. Bij de inschrijving zijn de volgende gegevens vereist:

  • Naam en vestigingsplaats van de school
  • Categorie waarin wordt gespeeld

Elke school heeft een contactpersoon, van deze persoon willen we graag de contactgegevens.
Een school kan zich (incusief de namen van de spelers) via dit formulier aanmelden.

Speelzalen Playchess:

  • VO-I (leerjaren 1 t/m 6) speelt in 'Room 1' van de Nederlandse toernooikamers
  • VO-II (leerjaren 1 en 2) speelt in 'Room 2' van de Nederlandse toernooikamers

Er is geen apart inschrijvingsgeld verschuldigd. Spelers en scholen die niet over geldige Playchess accounts beschikken kunnen voor deelname aan het NK schoolschaken voor de speciale NK scholen prijs van € 10,- per account, accounts bij de KNSB kopen; vermeld bij de aanmelding de promotiecode 'NKVOTATA17'. Een account is na activering een jaar geldig. Deelnemers aan het kampioenschap worden bij aankoop van een Playchess account geregistreerd Internetschaaklid van de KNSB en zijn gehouden aan de daarvoor geldende voorwaarden zoals vermeld op de KNSB website.

Document acties
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.