Verdeelsleutel Basisonderwijs 2015

18-01-2015 00:00

De verdeelsleutel voor het Basisonderwijs Algemeen 2015 is bekend.

Ten opzichte van 2014 hebben de volgende bonden er een extra team bij verdiend: OSBO, SGS en SGA

De volgende bonden hebben een plaats minder: NOSBO, RSB en NBSB

De verschuivingen komen met name door de prestaties van de in de top 6 geeindigde teams. De SBO, OSBO en SGS kenden ook een aanzienlijke stijging in de deelname van het aantal teams in de voorronden. In de andere bonden bleven die aantallen vrijwel stabiel. Landelijk steeg het aantal teams (viertallen) met 147 teams (+6%).

Zie de nieuwe verdeelsleutel:
Verdeelsleutel aantal teams per regionale bond 2015

Zie ook het reglement voor Basisonderwijs Algemeen

Document acties
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.