Contact - Organisatie

Organisatiecomité

Organisatie  Naam
KNSB E.A.J. (Eric) van Breugel
KNSB J.J. (Koos) Stolk

Correspondentie adres organisatiecomite:
Bondsbureau KNSB
Eric van Breugel
Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem
e-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
tel. 023-5254025
fax. 023-5254353

Coordinator Schoolschaken
Als Coördinator Schoolschaken is de heer J.J. Stolk benoemd. De heer Stolk is Internationaal Arbiter en belast met de uitvoering en handhaving van het reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich terzake mochten voordoen. Tegen elke beslissing van de wedstrijdleider kan een speler, mits direct na het bekend worden van die beslissing, protest aantekenen. Een dergelijk protest dient schriftelijk te worden ingediend bij de hoofdwedstrijdleider, die voor onverwijlde behandeling door de coördinator schoolschaken zorg draagt. De coördinator schoolschaken doet zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 48 uur uitspraak.

Document acties
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.