Speelschema en tijden

Speeldata
Er wordt gespeeld op zaterdag 14 juni 2014. 

Tijdschema

09.30 - 10.30 uur           ontvangst teams

10.45 - 11.00 uur           welkom, mededelingen, officiële opening

11.00 - 11.30 uur           1e ronde

11.40 - 12.10 uur           2e ronde

12.20 - 12.50 uur           3e ronde                      

pauze

13.30 - 14.00 uur           4e ronde

14.10 - 14.40 uur           5e ronde          

14.50 - 15.20 uur           6e ronde

15.30 - 16.00 uur           7e ronde          

16.15 - 16.45 uur           Prijsuitreiking

Speeltempo
Er wordt gespeeld met klok. Het speeltempo is 15 minuten per speler voor de gehele partij.

Indeling - speelsysteem
Er worden 7 ronden Zwitsers gespeeld verdeeld over 12 subgroepen van ca. 20 a 25 deelnemers; De kinderen uit dezelfde groep worden in eenzelfde subgroep geplaatst. Groep 3 heeft subgroepen van 3a, 3b, 3c en 3d met elk 20 a 25 kinderen etc.

Een overzicht:

Groep 3a

Groep 3b

Groep 3c

Groep 3d

Groep 4a

Groep 4b

Groep 4c

Groep 4d

Groep 5a

Groep 5b

Groep 5c

Groep 5d

De kinderen worden verdeeld over de groepen op basis van de ratings en scholen. Nieuwe deelnemers kunnen ingeschaald worden op basis van de informatie van de scholen zelf; Spelers van dezelfde school worden niet (of zo min mogelijk) tegen elkaar ingedeeld.

Document acties
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.