Basis Onderwijs Info algemeen

Elke regionale bond is gerechtigd een school of afdeling van een school af te vaardigen naar het NK schoolschaken categorie Basis Onderwijs. De regionale bonden, waarvan een school bij het voorafgaande nationale kampioenschap op de eerste, tweede of derde plaats is geëindigd, zijn gerechtigd tot afvaardiging van een tweede schoolteam in de betreffende categorie. De overige teams worden op grond van een verdeelsleutel door de coördinator schoolschaken aan de regionale bonden toegekend. In de submenu's vindt u nadere informatie over het speelschema, de deelnemers en de overige voorwaarden.

Document acties
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.